Lastest News

 • 21 พ.ค. 2562

  22 viewer
  หวัดนกระบาดปศุสัตว์สั่งชะลอนำเข้า สัตว์ปีกจีนอีก90วัน

 • 21 พ.ค. 2562

  42 viewer
  ธ.ก.ส.ปี 61 หนุนทุนชนบท 6.78 แสนล. คาดปีนี้กำไรหด/ใช้ดอกถูกช่วยเกษตรกร

 • 21 พ.ค. 2562

  18 viewer
  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแมลง อีกทางขจัดขยะจากโรงงาน

 • 21 พ.ค. 2562

  25 viewer
  ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตไข่เบอร์ 1 ของญี่ปุ่นบุกไทย

 • 17 พ.ค. 2562

  8 viewer
  ประกันราคาบี10ถูกลง1บาทปตท.พร้อมขายทุกปั๊มในภาคใต้ 17พ.ค.นี้

 • 15 พ.ค. 2562

  14 viewer
  ขุนคลังออกกฎกระทรวง ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันไบโอดีเซลใหม่
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนเมษายน 2562
  2. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนเมษายน 2562
   24 เม.ย. 2562
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนมีนาคม 2562
  2. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนมีนาคม 2562
   19 มี.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  2. สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2562 และพยากรณ์ราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   19 มี.ค. 2562
   รายละเอียด ...
  1. แนวโน้มเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเกษตรไทย ครึ่งแรกปี 2562
  2. แนวโน้มเศรษฐกิจและเศรษฐกิจเกษตรไทย ครึ่งแรกปี 2562
   12 ก.พ. 2562
   รายละเอียด ...
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message