Lastest News

 • 12 มี.ค. 2561

  35 viewer
  เร่งขยายผลปรับปฏิทินปลูกข้าว กรมชลย้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำ-ผลผลิต

 • 12 มี.ค. 2561

  30 viewer
  เชื่อมเครือข่าย'สหกรณ์-ศพก.' สร้างศูนย์กลางเรียนรู้ให้เกษตรกรรองรับยุคดิจิทัล

 • 12 มี.ค. 2561

  30 viewer
  หนุนวิจัยปาล์มน้ำมัน พุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประเทศ

 • 12 มี.ค. 2561

  30 viewer
  ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรพ้นความจนสมัครฟื้นฟูอาชีพ 3.72 ล้านราย

 • 9 มี.ค. 2561

  48 viewer
  ได้ฤกษ์เปิดปฏิบัติการฝนหลวง จับตา‘ภัยแล้ง’รุนแรง-เกษตรฯสั่งเตรียมพร้อมรับมือ

 • 9 มี.ค. 2561

  48 viewer
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายศพก.กับศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message