ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ปล่อยปลาตะเพียนขาวคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
22 ก.ย. 2564
45
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีปล่อยปลาตะเพียนขาวคืนสู่ธรรมชาติเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่บริเวณ แม่น้ำแม่กลอง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรี นายมนตรี เชื้อใจ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้ด้วย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว  นอกจากนี้ยังได้มอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี นำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย

 

ที่มา : https://www.topnews.co.th/news/107596

PANDINTHONG.COM
Loading