ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
เกษตรฯร่วมส่งเสริม ใช้นวัตกรรมแปลงนา ลดต้นทุนสร้างรายได้ นาข้าวในกำแพงเพชร
20 ก.ค. 2565
136

นายนาวิน อินทจักร ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า ได้ส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โดยพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง คือ ตัวเกษตรกร มีการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้เกิดศักยภาพเพิ่มศักยภาพในการผลิต คือกระบวนการผลิตจนถึงการพัฒนาสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องเกษตรกร ตามที่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 แปลง งบประมาณก็ 41 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรตามความต้องการของกลุ่มในการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตเกษตรแปลงใหญ่ และที่สำคัญเพื่อลดต้นทุนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่สามารถบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
     ขณะที่ น.ส.อลิษา นาควิสุทธิ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตร อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรเปิดเผยว่า แนวทางการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าว คือใช้แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมค้นหาปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา นำไปสู่หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาสมาชิกให้มีทักษะมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด จนประสบผลสำเร็จ

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/667792

PANDINTHONG.COM
Loading