• TH EN
    TH
ธสน.จับมือเซ็นทรัลแล็บ-บสย.ช่วยเอสเอ็มอีบุกตลาดต่างประเทศ
  • ธสน.จับมือเซ็นทรัลแล็บ-บสย.ช่วยเอสเอ็มอีบุกตลาดต่างประเทศ
  • นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธสน.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)หรือเซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเอสเอ็มอี เพื่อการส่งออกโดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ให้มีโอกาสขยายตลาดในต่างประเทศได้มากขึ้น

  • ความร่วมมือทั้ง 3 หน่วยงานเป็นการช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อส่งออกขยายธุรกิจไปต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน ผ่านบริการสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า (EXIM Instant Credit Super Value) วงเงินกู้ สูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะมีบสย.ค้ำประกันสินเชื่อคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี ตั้งเป้าช่วยเหลือ เอสเอ็มอี 100 ราย ภายในกลางปีหน้าและพร้อมจะขยายเพิ่มเติมให้อีก

  • การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้ เอสเอ็มอีไทยมีทางออกของปัญหาที่ต้องเผชิญได้แก่การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เงื่อนไขเงินกู้ที่เข้มงวดของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินระหว่างประเทศและการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ในต่างประเทศ การถูกปฏิเสธการนำเข้าเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ท้ายที่สุดจะนำ ไปสู่เป้าหมายการผลักดันภาคการส่งออก ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

  • นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการ ผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทยกล่าวว่าเมื่อ ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการสินเชื่อของ เอ็กซิมแบงก์จะได้รับคูปองยกระดับมาตรฐาน สินค้าและผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาทต่อราย เพื่อให้เข้าถึงโอกาสการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งออกที่ได้มาตรฐานสากลโดยคูปองดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 6,000 ใบ ช่วยเหลือ เอสเอ็มอี 3,500 รายทั่วประเทศ

  • นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. กล่าวว่าในช่วง 25 ปี บสย. เข้าช่วยเอสเอ็มอีไปแล้ว 6.2 แสนล้านบาทจำนวน 3 แสนราย มีภาระค้ำประกันกว่า 3 แสนล้านบาท ในการสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message