• TH EN
    TH
พาณิชย์หนุนหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นจุดเช็กอินดึงคนเที่ยว
  • พาณิชย์หนุนหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นจุดเช็กอินดึงคนเที่ยว
  • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยจะผลักดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่ต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ไปดูกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์

  • โดยขณะนี้กระทรวงได้ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นมาแล้ว 8 แห่ง และต่อไปจะผลักดันให้ทั้ง 8 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมผลักดัน ให้คนเข้าไปเที่ยว ไปชม ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้าน งจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ รายได้จากคนที่เดินทางท่องเที่ยว และส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น

  • ทั้งนี้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่งที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมนั้น ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกมาจำหน่ายในตลาดได้ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีสินค้าโดดเด่นต่างกัน และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เพราะได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ // มาตรฐานของสหภาพยุโรป แคนาดา// มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม และมาตรฐานออร์แกนิก ไทยแลนด์

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message