• TH EN
  TH
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561
 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561
 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  ระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 - 25 กรกฏาคม 2561

  การคาดหมาย

  ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 • ข้อควรระวัง

  ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 22 ก.ค.

 • ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

  ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. พายุดีเปรสชัน “เซินติญ” ( SON-TINH ) ที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน ปกคลุมบริเวณพรมแดนประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบน คาดว่าจะอ่อนกำลังลงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. ร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

 • ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

  ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

  อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

 • ส่วนในช่วงวันที่ 20-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

  อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส

  ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

  ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

  ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

  ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

  ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

  ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

 • ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

  อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

  ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

  ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

 • ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 19-20 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

  ส่วนในช่วงวันที่ 21-25 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

  อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

  ออกประกาศ 19 กรกฏาคม 2561

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4568-74

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message