• TH EN
    TH
จับตาผลไม้ตะวันออกพุ่ง8แสนตัน เกษตรฯเร่งวางแผนจัดการ-เล็งขยายตลาดส่งออก
  • จับตาผลไม้ตะวันออกพุ่ง8แสนตัน เกษตรฯเร่งวางแผนจัดการ-เล็งขยายตลาดส่งออก
  • นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้วิเคราะห์ผลพยากรณ์ข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการพยากรณ์ในระยะติดดอก โดยพบว่า ปัจจุบันเนื้อที่ยืนต้นของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ในพื้นที่จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราดมีจำนวน 683,922 ไร่ เพิ่มขึ้น 4,335 ไร่ เนื้อที่ให้ผลรวม 622,126 ไร่ เพิ่มขึ้น16,645 ไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตโดยรวม 802,973 ตัน เพิ่มขึ้น 10,860 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.37

  • โดยขณะนี้ ทุเรียนมีการออกดอกอยู่ในระยะมะเขือพวงแล้วประมาณร้อยละ 60 เป็นทุเรียนพันธุ์เบาและทุเรียนที่บังคับสารออกดอกพันธุ์กระดุมและหมอนทอง โดยเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตโดยรวม 424,639 ตัน

  • สำหรับมังคุดออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 3 อยู่ในระยะเริ่มเป็นปากนกแก้ว เนื่องจากมังคุดรุ่นแรกที่จะออกดอกได้รับผลกระทบจากฝนตกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่คาดว่าสภาพอากาศที่เย็นและมีลมโชย จะส่งผลให้ต้นมังคุดสามารถติดดอกออกผลได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา คาดว่ามีปริมาณผลผลิตโดยรวม 155,565 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23

  • เงาะออกดอกในระยะตั้งช่อดอกแล้ว ประมาณร้อยละ 2 มีเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 คาดว่าปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 198,744 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.48 จากสภาพอากาศ ในปีนี้ที่ส่งผลดีต่อการติดดอกได้มากขึ้น เนื่องจากมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอ และลองกอง แม้ส่วนใหญ่จะยังไม่ติดดอก อาจส่งผลให้ลองกองจะออกสู่ตลาดได้ช้า แต่คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แม้มีเนื้อที่ยืนต้นลดลงร้อยละ 4.90 เนื้อที่ให้ผลลดลงร้อยละ 3.73 แต่คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตโดยรวม 24,025 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40

  • สำหรับแนวทางการบริหารจัดการไม้ผลนั้น เน้นการจัดการสวนผลไม้ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการส่งออกเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดไปต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูป เช่น สินค้าแช่แข็ง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นต้น

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message