• TH EN
    TH
ญี่ปุ่นฆ่าสัตว์ปีกเกือบ 1 แสนตัวเพื่อสกัดไหวัดนก
  • ญี่ปุ่นฆ่าสัตว์ปีกเกือบ 1 แสนตัวเพื่อสกัดไหวัดนก
  • ญี่ปุ่นกำจัดสัตว์ปีกในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดคากาวะจำนวน 91,000 ตัวเพื่อสกัดไข้หวัดนกในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศ โดยเมื่อวันจันทร์มีการรายงานพบสัตว์ปีกในฟาร์มตายด้วยไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งยังเป็นการยืนยันโรคระบาดครั้งแรกของหน้าหนาวปีนี้

    ทางการท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงเปิดเผยว่าผลการสุ่มตรวจไก่และสัตว์ปีกอื่นในฟาร์มเมืองซานุกิ จังหวัดคากาวะ ได้ผลเป็นบวกเชื้อไข้หวัดนก

    ไข้หวัดนก (H5N6) ในญี่ปุ่นเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของปีถัดไป โดยการแพร่ระบาดรอบก่อนหน้ามีการฆ่าสัตว์ปีกไป 1 ล้าน 6 แสน 7 หมื่นตัว

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message