• TH EN
  TH
ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง หรือส่งผลกระทบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนั้น นโยบายทางธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแค่นโยบายสร้างภาพสวยหรูให้องค์กรไม่ได้ และแต่ละองค์กรธุรกิจต้องปฏิบัติจริง สร้างให้เกิดผลจริง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ที่จะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงในระยะยาว

 • ล่าสุด ประเทศไทย โดยเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล AWEN ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการหยิบยกประเด็นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ประเด็นสำคัญของแผนการทำงาน AWEN ปี 2018-2020 ขึ้นมาพูดคุย โดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ในฐานะประธานเครือข่ายฯ บอกว่า แผนงานทั้ง 7 ข้อ ถูกนำมาสู่การพัฒนาการวางแผนทางธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้ผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เดินหน้าในเรื่อง Eco Industrial Town หรือ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยนำหลักการ Circular Economy มาใช้ เพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย หรือผลกระทบต่อระบบนิเวศ เน้นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ามากที่สุด สิ้นเปลืองทรัพยากรให้น้อยที่สุด กนอ. ได้มีการประเมินผลเพื่อให้การรับรองนิคมฯ ต่างๆ พัฒนาอยู่ในระดับ Eco Champion ใน 5 มิติ 22 ด้าน
 • ขณะเดียวกัน เกศรา มัญชุศรี อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เน้นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG นั่นก็คือ Environmental-สิ่งแวดล้อม, Social -สังคม และ Governance- มีธรรมาภิบาล โดยทุกๆ ปี จะมีการเปิดเผยข้อมูล รายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report เกี่ยวกับกลยุทธ์ แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนั่นเอง
 • ตัวแทนของสมาคมสตรีจากประเทศเมียนมา พูดถึงการจัดทำระบบ Solar System ใช้เป็นพลังงานภายในประเทศ และล่าสุดรัฐบาลเมียนมา ยังได้ลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนข้ามชาติ สร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งจะลดการปล่อยมลพิษด้วยเทคโนโลยีใหม่และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเมียนมาใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติเป็น 1 ใน 3 จากพลังงานทั้งหมด
 • ส่วนตัวแทนผู้ประกอบการสตรีกัมพูชา เอลิดา คิมสรัน ผู้บริหาร Camcona Trading บอกว่า จากการทำธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และ Rinnai เครื่องทำน้ำร้อนจากก๊าซธรรมชาติ สามารถช่วยให้ลูกค้าลดการใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลงได้เท่าตัว และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนฯได้อีกด้วย การทำธุรกิจจะมองเพียงแค่ผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมไปพร้อมๆ กันด้วย
 • นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ ด้วยการนำนวัตกรรมมาต่อยอดของเหลือจากการผลิต จนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยลดของเสียได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี อาหารเสริมประเภทแคลเซียม ที่นำก้างปลา ที่เหลือจากการผลิตลูกชิ้นปลา มาพัฒนาจนได้รับรางวัลธุรกิจที่นำของเหลือใช้มาสร้างผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่ดีที่สุดในโลก (Business No Waste Model)
 • พาเนล พลัส ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ จากบริษัทในเครือมิตรผล ที่นำเอาชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และไม้ยางพาราที่ไม่สามารถให้น้ำยางได้มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด Zero Moment Refillery ธุรกิจสตาร์ตอัพน้องใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่นำไอเดียธุรกิจรักษ์โลก ลดการสร้างขยะจากบรรจุภัณฑ์และของเหลือใช้ ด้วยการให้ลูกค้านำภาชนะ หรือ บรรจุภัณฑ์มาเติมเองได้ ในปริมาณที่ต้องการ ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน อาทิ สบู่ แชมพู เครื่องปรุง ของแห้ง ซอส น้ำมัน เส้นพาสต้า ชา กาแฟ เป็นต้น นับว่าเป็นธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 • จากมุมมองของผู้ร่วมประชุม และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย ทำให้เห็นได้ว่า ขณะนี้ ใกล้หมดยุคของการทำธุรกิจที่เน้นแต่ผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แล้วจริงๆ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message