• TH EN
  TH
สรุปราคาปาล์มกิโลละ 4 บาท รัฐช่วยประกันรายได้ 25 ไร่
 • สรุปราคาปาล์มกิโลละ 4 บาท รัฐช่วยประกันรายได้ 25 ไร่
 • วันที่ 7 ส.ค. ที่รัฐสภา เวลา 18.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กับผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน จาก กรมการค้าภายในและกรมที่เกี่ยวข้อง ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และตัวแทนเกษตรกร เช่น นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย นายอธิราษฎร์ ดำดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น

 • นายจุรินทร์ กล่าวว่า ข้อสรุปเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ทั้ง 3 ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะกำหนดรายได้ประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาทที่น้ำมัน 18% โดยจัดประกันรายได้ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ในเรื่องของการคิดคำนวณส่วนต่างที่จะโอนผ่านบัญชีของธนาคาร ธกส.ให้เกษตรกรนั้น คิดคำนวณจากรายได้ที่ประกันกิโลละ 4 บาทลบด้วยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่กำหนดโดยส่วนต่างนี้จะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรทันที

 • โดยการคำนวณราคาตลาดเพื่อเอาไปลบกับ 4 บาทนั้นก็จะคำนวณทุก 15 วัน โดยอนุกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้น ส่วนโอนเงินส่วนต่างนั้นจะโอนให้ปีละ 4 ครั้งหรือทุก 3 เดือน

  อย่างไรก็ตามนโยบายประกันรายได้ของชาวสวนปาล์มนั้นจะเป็นมาตรการหนึ่ง แต่จะมีมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น สนับสนุนให้มีการใช้บี 10 โดยผู้แทนของกระทรวงพลังงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีแนวทางที่จะดำเนินการให้บี 10 เป็นภาคบังคับโดยเปลี่ยนจากบี7 เป็นบี 10 ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม

 • มาตรการที่สอง คือ นำผลิตภัณฑ์ตามนั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเคยมีมติและยังมีผลของปริมาณการใช้ปาล์มเหลืออยู่จนถึงขณะนี้อีกประมาณ 130,000 ตันซึ่งจะมีการผลักดันในการดำเนินการให้จบตามที่คณะรัฐมนตรีแจ้งไว้

  3. ในเรื่องของการกำกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มที่ฟอก แนะนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาตรวจวัดแทนการใช้กำลังคน เป็นมติเป็นเอกฉันท์ ว่าให้นำเครื่องวัดทางอิเล็คทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ

 • 4.มาตรการในเรื่องของการเคร่งครัดการนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนโดยเฉพาะผ่านจากด่านสะเดา หรือทางภาคใต้เพื่อผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้มีการนำน้ำมันปาล์มที่อ้างว่าเพื่อการผ่านแดนมาใช้ในประเทศไทยมีผลทำให้ราคา ผลปาล์มตกและกระทบกับเกษตรกร

 • 5.การเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเรามีคู่แข่ง คือมาเลเซียอินโดนีเซีย ซึ่งตลาดใหญ่อยู่ในอินเดียและอาจจะมีตลาดอื่นรองรับ

  6.ต้องมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันเกิดขึ้น

  ซึ่งผลการประชุมทั้งหมดจะได้มีการนำเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message