• TH EN
    TH
ก.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร หารายได้เสริมรอเพาะปลูกรอบใหม่
  • ก.เกษตรฯ เตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร หารายได้เสริมรอเพาะปลูกรอบใหม่
  • นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมชลประทาน ว่า มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล และคาจิกิ รวม 27 จังหวัด ปัจจุบันยังมีพื้นที่น้ำท่วม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม และศรีสะเกษ ขณะที่มี 15 จังหวัดที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร สระแก้ว ชุมพร และระนองจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานเข้ามายังศูนย์เฝ้าระวังและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วอร์รูมภัยพิบัติ ทุกวันทั้งนี้ พื้นที่ใดทางจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ให้เร่งจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2562นอกจากนี้ จะเรียกประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิต รวมถึงแนวทางเสริมเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวระหว่างกลับมาทำการเกษตรรอบใหม่

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message