• TH EN
    TH
กรมปศุสัตว์ใช้อี-สมาร์ทพลัสป้องกันโรค ASF
  • กรมปศุสัตว์ใช้อี-สมาร์ทพลัสป้องกันโรค ASF
  • กรุงเทพฯ 10 ก.ย. – กรมปศุสัตว์เดินหน้าทำแผนที่เกษตรกร ด้วยอี-สมาร์ทพลัส เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น เนื่องจากเกิดการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งระยะนี้ทุกภูมิภาคของไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนทั้งฝนตกและน้ำท่วมขัง ทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำลง จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งสำรวจฟาร์มเกษตรกรรายย่อย โดยใช้แอปพลิเคชั่น e-Smart Plus (อี-สมาร์ทพลัส) เพื่อจัดทำแผนที่เกษตรกรรายย่อยในประเทศ สำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทันที ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ควบคู่กับการยกระดับระบบป้องกันโรคในฟาร์มของเกษตรกร

  • “กรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา นำแอปพลิเคชั่นอี-สมาร์ทพลัสช่วยประเมินความเสี่ยงไปแล้วกว่า 66,500 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมาย และจะทำแผนที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในสิ้นปีนี้” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

  • สำหรับระบบอี-สมาร์ทพลัสช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายขึ้น เพียงบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทจะทราบผลทันที ทำให้การวางแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรค ASF มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น สามารถสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในการแจ้งข่าวสารและป้องกันโรค ASF อย่างทั่วถึง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานพบโรคดังกล่าวในไทย

  • ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชน รวมถึงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดต่าง ๆ ยกระดับการป้องกันฟาร์มให้เคร่งครัด แม้ว่าฟาร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมดเป็นฟาร์มระบบปิดและมีการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดอยู่แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังสนับสนุนงบประมาณและกำลังคน ช่วยให้การป้องกันโรค ASF ในประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

  • ส่วนเกษตรกรรายย่อยนั้น กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือปรับปรุงฟาร์มและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่น การปรับปรุงรั้ว เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่น ๆ เข้าในฟาร์ม การไม่นำเศษอาหารมาใช้เลี้ยงสุกร การฆ่าเชื้อก่อนนำเครื่องมือหรือยานพาหนะเข้าสู่ฟาร์ม การห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม การไม่เอาสุกรป่วยหรือตายออกนอกฟาร์ม รวมทั้งติดตามข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ตลอดจนไม่ตื่นตระหนก หรือหลงเชื่อข่าวลือต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในการผลิตสุกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น.

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message