• TH EN
    TH
          จังหวัดชัยนาท ธ.ก.ส. หนุนงบแปลงใหญ่กระบือ อำเภอหนองมะโมง ต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
  •           จังหวัดชัยนาท ธ.ก.ส. หนุนงบแปลงใหญ่กระบือ อำเภอหนองมะโมง ต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
  • ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ประสาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้เกษตรกรตามโครงการแปลงใหญ่กระบือ อำเภอหนองมะโมง ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายปรับเปลี่ยนอาชีพ จากทำไร่ทำนาซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาพืชผลราคาตกต่ำ หันมาเลี้ยงกระบือและปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  • นายศักดา มาขำ วัย 41 ปี ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กระบือ อำเภอหนองมะโมง กล่าวว่า เดิมมีอาชีพทำนาแต่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จึงมีแนวคิดที่อยากจะเลี้ยงกระบือ เพราะเห็นเกษตรกรอีกหมู่บ้านหนึ่ง เขาเลี้ยงแล้วเขาได้กำไร เลยหันมาลองเลี้ยงดู จากเริ่มแรกคือเลี้ยงกระบือแม่ลูก เมื่อขายลูกแล้วได้เงินส่วนหนึ่ง ต่อมาอยากได้เพิ่มขึ้น จึงได้จับกลุ่มกันเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ ในกลุ่มตอนนี้มีอยู่ 10 คน ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้มาคนละ 100,000 บาท ได้ซื้อกระบือแม่ลูกมาเข้ากลุ่ม ทางกลุ่มเห็นว่าได้ผลกำไรมากขึ้น จากการขายลูกเพศผู้ เพศเมียเราเอาไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไป ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ให้ทำเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ โดยเริ่มดำเนินการจัดประชุมสมาชิก เปิดรับสมาชิก จัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

  • พูดถึงแปลงใหญ่ว่ามีผลอย่างไร ดีอย่างไรกับกลุ่มเรา ก็คือเราสามารถจับกลุ่มให้สมาชิกทั้งหมด 70-80 ราย คือ ผลผลิตที่ได้เรานำมาขายในรูปแบบของกลุ่ม เพื่อให้การตลาดของกลุ่มมีพ่อค้ามารับซื้อ คือเหมือนว่าทำ MOU กับพ่อค้าที่ซื้อเลย สมาชิกจะได้ทั้งเงินขายกระบือ ทั้งเงินปันผลในการลงหุ้น ในเรื่องการจับกลุ่มทำให้เรามีอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าได้ กรณีมีกระบือปริมาณมาก พ่อค้าเขาจะได้เต็มเที่ยว ไม่ต้องไปวิ่งหาที่อื่น เราก็สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าที่รับซื้อได้

  • เมื่อก่อนเกษตรกรที่เคยทำนา ตอนนี้เอาแปลงที่ทำนามาเป็นแปลงหญ้าหมดแล้ว มาทำเป็นแปลงหญ้าเพื่อขายเกษตรกรกลุ่มอื่นไม่พอ ของเราพอแล้วก็สามารถขายหญ้าได้ด้วย

    แหล่งของงบประมาณ เราได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์ แล้วให้ปศุสัตว์เป็นเครือข่ายเป็นกลไกขับเคลื่อนไปถึงธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยถูก ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ0.01 พอเราได้งบประมาณมา สามารถนำไปพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาพืชอาหารสัตว์ พัฒนาโรงเรือน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่วนโรงเรือนคือให้กระบืออยู่ได้แบบไม่เครียดก็จะทำให้เราได้คุณภาพจากตัวเขาและทำให้เราได้ผลกำไรจากการขายผลผลิตกระบืออีกด้วย

  • ที่มา: www.thainews.prd.go.th

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message