• TH EN
  TH
'พิลังกาสา' สมุนไพรพื้นถิ่นสู่เครื่องดื่มสุขภาพ
 • นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ซึ่งเป็นทีมเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ลงพื้นที่ให้ความรู้ ณ ชุมชนบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทร ปราการ ซึ่งชุมชนบางกะเจ้านั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ เดิมเป็นพื้นที่สีเขียวและมีคลองสาธารณะหลายสายเชื่อมต่อกัน พื้นที่ส่วนนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้อนุรักษ์ บริเวณบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประกอบด้วย ต.บางกะเจ้า ทรงคนอง บางกระสอบ บางน้ำผึ้ง บางกอบัว และ ต.บางยอ อ.พระประแดง มีพื้นที่รวม 11,819 ไร่
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการนำวัตถุดิบการเกษตรในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้มีการแปรรูปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ที่มีความปลอดภัย สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน สร้างรายได้ โดยให้เกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีประโยชน์ สามารถบริโภคภายในชุมชน ลดของเสียจากผลผลิตการเกษตรและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในขนาดธุรกิจที่ชุมชนดำเนินการเองได้อย่างยั่งยืน
  พิลังกาสา จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนำมาพัฒนาสูตรเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เนื่องด้วยที่มีสรรพคุณทางยา และมีปลูกมากในชุมชนบางกะเจ้า ประกอบกับมีสีสรรสวยงามตามธรรมชาติ มีรสเข้มข้น สมุนไพรพิลังกาสา มีชื่ออื่นๆ ที่เรียกกันในท้องถิ่นต่างๆ ว่า ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่,เชียงราย) ตีนจำ (เลย) ลังพิสา (ตราด) ทุรังกาสา (ชุม พร) ราม (สงขลา) ปือนา (มลายู-นราธิวาส) จิงจ้ำ จ้ำก้อง มะจ้ำใหญ่ ตาปลาราม ตาเป็ด ทุกังสา มาตาอาแย เป็นต้น และจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ยังพบว่าผลพิลังกาสา มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้อาการท้องเสียและช่วยช่วยบำรุงโลหิต ใบยังมีรสร้อน ช่วยแก้อาการไอ แก้ลม เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ รากใช้เป็นยาพอกปิดแผล ถอนพิษงูกัด แก้พิษงู หรือใช้กากพอกแผล เป็นต้น
  ก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้ เริ่มจากการที่ทีมนักวิจัย คณะอุตสาห กรรมเกษตร มก. ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชนในการแปรรูปอาหารและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และได้นำวัตถุดิบเมล็ดพิลังกาสาซึ่งมีสรรพคุณมากมาย มาใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้เข้มข้น มีการตรวจคุณค่าโภชนาการ และเพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต่อเนื่องครบวงจร สามารถจำหน่ายได้จริง ทีมวิจัยยังได้ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มให้แก่ชุมชน โดยสื่อความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนและความพอเพียง ซึ่งชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งตราสินค้านี้ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในอนาคต สนใจข้อมูล เพิ่มเติมติดต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5000 ต่อ 5141.


  --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มี.ค. 2562 --
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message