ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
 • ราคาพืชผล
 • ราคาพืชผลกรมการค้าภายใน
ราคาพืชผลกรมการค้าภายใน
 • เลือกช่วงวันที่
 • เลือกราคา ปลีก-ส่ง
 • เลือกหมวดสินค้าเกษตร
 • เลือกสินค้าเกษตร
 • ดูรายงาน
วันที่
ราคา ต่ำสุด-สูงสุด (บาท)
ราคาเฉลี่ย (บาท)
กรุณาเลือกดังนี้
 1. เลือกช่วงวันที่
 2. เลือกราคาปลีก-ส่ง
 3. เลือกหมวดสินค้าเกษตร
 4. เลือกสินค้าเกษตร
 5. กดปุ่ม "ดูรายงาน"
PANDINTHONG.COM
Loading