• TH EN
  TH
สมุทรสาคร เมืองน่ารัก เที่ยวตลาดสด ชิมอาหารทะเล ชมวิถีชีวิต ลัดเลาะป่าชายเลน
 • สมุทรสาคร เมืองน่ารัก เที่ยวตลาดสด ชิมอาหารทะเล ชมวิถีชีวิต ลัดเลาะป่าชายเลน
 • ครั้งหนึ่งจังหวัดแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เมืองน่ารักในภารกิจ 108 1009 จาก ททท. ด้วยเสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวที่เรียบง่าย ใกล้กรุงเทพฯ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งระบบนิเวศทางทะเล และการร่วมกันดูแลป่าชายเลน ที่สำคัญยังคงกลิ่นอายของวิถีชุมชนที่อยู่ง่าย กินง่าย เหมาะแก่การพักผ่อนในรูปแบบวันเดย์ทริปสำหรับทุกคนกับที่นี่ จังหวัดสมุทรสาคร

 • อดีตนั้นจังหวัดแห่งนี้ถือเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของอาณาจักรอยุธยาโดยเฉพาะเรือสำเภาจากชาวจีน มีการแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรม โดยครั้งหนึ่งเคยถูกตั้งชื่อว่า สาครบุรีไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นแหล่งรวมงานด้านการประมงเนื่องจากชัยภูมิอยู่บริเวณปากแม่นํ้า จึงไม่แปลกใจว่าทำไมในปัจจุบันตลาดมหาชัยกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของอาหารทะเลไทยบริเวณภาคกลาง ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักอยู่ไม่กี่ด้าน คือ ค้าขาย ประมงและบริการ อย่างไรก็ดี มหาชัย ยังถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการฝากท้องเพราะนอกจากอาหารสดแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆให้บริการ รวมทั้งการซื้อของฝากขึ้นชื่ออย่าง ปลาทูติดไม้ติดมือกลับไปรับประทาน

 • ส่วนในแง่ของการเดินทางก็สะดวกสบายมีรองรับทั้งรถ ราง เรือ โดยเรือนั้นอยู่ติดกับริมแม่นํ้าท่าจีน ส่วนรางได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยและยังได้ชมวิวชุมชนเมืองตลอด 2 ข้างทางตามแนวชานเมืองกรุงเทพฯฝั่งธนบุรี เริ่มโดยสารได้ตั้งแต่สถานีวงเวียนใหญ่ใช้เวลาเพียง 45 นาทีก็ถึงตลาดดังกล่าว อีกหนึ่งจุดสังเกตที่จำง่ายคือ ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก ศาลหลักเมืองและศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีหอนาฬิกาท่าเรือเป็นจุดบอกสถานที่ มีท่าเรือข้ามฟากมหาชัย-ท่าฉลอม ที่สามารถข้ามฝั่งไปยังตำบลท่าฉลอมได้และยังสามารถนั่งรถไฟต่อไปยังแม่กลอง หรือสมุทรสงครามได้ด้วย

 • เมื่อลัดเลาะริมตลาดแล้วข้ามฟากมายังท่าฉลอม ก็จะได้พบกับสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทยสมัยเก่าที่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมโดยเฉพาะงานไม้ ซึ่งทุกคนสามารถหยิบกล้องมาบันทึกความทรงจำได้ตลอด 2 ข้างทาง แต่หากรู้สึกเมื่อยสามารถนั่ง 3 ล้อชมวิวชุมชนก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบ อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ห้ามพลาดคือร้านไอศกรีมโฮมเมดเจ้าดังในชุมชนสามร้อยห้องอย่าง มหาชัย ไอศกรีมซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้กับไอศกรีมด้วยรสชาติกะทิกุ้งสด ได้รับความนิยมและเป็นสินค้า Otop ของจังหวัด

 • นอกจากความสมบูรณ์ทางด้านอาหาร อีกหนึ่งนัยที่สำคัญสำหรับสมุทรสาคร คือ ป่าชายเลน แม้จะอยู่ในทำเลปากแม่นํ้าแต่สิ่งที่ประสบปัญหาคือการกัดเซาะของแม่นํ้า ทำให้ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งรักษาสภาพปากอ่าวป่าชายเลนไว้ โดยขณะนี้เปิดรับสำหรับผู้ที่สนใจปลูกป่าชายเลน ตลอดจนเป็นจุดชมวิวและแหล่งโอโซนที่บริสุทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนทุกคน

 • ปัจจุบันสมุทรสาครได้ถูกยกระดับการสร้างเศรษฐกิจ ในมิติของการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานในหลากหลายกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น งานเทศกาลอาหารทะเล งานสืบสานสีสัน สายเส้นเบญจรงค์ดอนไก่ดี งานบวงสรวงศาลพันท้ายนรสิงห์และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในแง่ของสุขภาพและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น งานปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว งานปั่นเพลิน เดินชิม ริมรางและงานวิ่งต่างๆ โดยภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดสอดรับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข

 • หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3455 วันที่ 24-27 มีนาคม 2562

  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  ท่าเรือมหาชัย-ท่าฉลอม
  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  ตลาดสดมหาชัย
  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก
  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  หมู่บ้าน“เบญจรงค์”ดอนไก่ดี
  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  วัดท่าไม้
  สมุทรสาครเมืองน่ารักเที่ยวตลาดสดชิมอาหารทะเล
  ศาลพันท้ายนรสิงห์
  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message