• TH EN
    TH
ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน อีสาน-กลาง-ตอ.มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  • ไทยตอนบน-กทม.อากาศร้อน อีสาน-กลาง-ตอ.มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  • กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (21 มี.ค.) ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอนึ่ง ในช่วงวันที่ 23-26 มีนาคม 2562 ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมการระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน และควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ที่มา: https://mgronline.com
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message