Lastest News

 • 28 ก.ย. 2563

  21 viewer
  กรมวิชาการเกษตร เตือนภัยเกษตรกร เตรียมรับมือ 2 หนอนถั่วเหลือง

 • 28 ก.ย. 2563

  25 viewer
  ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังลดต้นทุน-เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์

 • 28 ก.ย. 2563

  20 viewer
  วว. ผนึกกำลังพันธมิตรแพร่ เพิ่มมูลค่า “ห้อม” พืชประจำถิ่น

 • 28 ก.ย. 2563

  21 viewer
  "มีความรู้ มีความสำเร็จ" แนวคิดทำเกษตรของ "ประมวลชัย ทองใส" ต้นแบบแห่งฟาร์มตัวอย่างฯ ที่คำตากล้า

 • 28 ก.ย. 2563

  22 viewer
  “ ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ” ของดี ราคาถูก ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

 • 23 ก.ย. 2563

  26 viewer
  แอปฯ เพื่อเกษตรกร “มะลิซ้อน–รีคัลท์” นวัตกรรมรายงานความเสียหายพืชผลรายแรกของโลก
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนสิงหาคม 2563 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนสิงหาคม 2563 และแนวโน้มเดือนกันยายน 2563
   8 ก.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
   30 ก.ค. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2563 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2563 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2563
   8 ก.ค. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2563 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2563 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2563
   11 มิ.ย. 2563
   รายละเอียด ...
ทายาทเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message