ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สินค้าเกษตร
สถานการณ์สินค้าวันนี้

ข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลง
เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีสินค้า ในสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้จํานวนหนึ่งแล้ว จึงเสนอราคารับซื้อลดลงตาม คุณภาพและปริมาณที่ต้องการ 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาสูงขึ้น
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่มีปริมาณยาง ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกชุก และขาดแคลนแรงงานกรีดยาง 

ผลปาล์มทะลาย 18% ราคาลดลง
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาผลปาล์มอยู่ในเกณฑ์ สูงมาก ประกอบกับพื้นที่แหล่งผลิตในภาคใต้มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ทําให้ทะลายปาล์ม มีน้ําสะสมในปริมาณมาก ในขณะที่ภาวะการค้าน้ํามันปาล์มดิบชะลอตัวมีการซื้อขาย ในปริมาณไม่มาก

กุ้งขนาด (60-80 ตัว/กก.) ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากผลผลิตที่ได้ขนาดออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการของห้องเย็นยังมีอย่างต่อเนื่อง

PANDINTHONG.COM
Loading