ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สินค้าเกษตร
สถานการณ์สินค้าวันนี้

ข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์ ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ โรงงานอาหารสัตว์ ที่มีความต้องการสินค้าเพื่อ ส่งมอบและเกบ็สต็อก เสนอราคารับซื้อสูงขึ้นเพื่อ ให้ได้สินค้าตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินบาท อ่อนค่าลง ประกอบกับปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย ซึ่งเป็นผลจากทางภาคใต้ของไทยมีฝนตก และขาดแคลนแรงงาน

ผลปาล์มทะลาย ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการคาดว่า ผลผลิตจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกรอบในช่วงเดือนตุลาคม เป็นต้นไป

ราคาขายส่งกุ้งขาวทรงตัว

PANDINTHONG.COM
Loading