Lastest News

 • 29 พ.ค. 2563

  32 viewer
  เกษตรกรไทยใช้ LINE ขยายช่องทางธุรกิจสู่การเกษตรดิจิทัล ก้าวเข้ายุค New Normal อย่างมั่นใจ

 • 29 พ.ค. 2563

  41 viewer
  www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายวันนี้อีก 3.4 ล้านราย! จนครบภายใน 31 พ.ค.นี้

 • 27 พ.ค. 2563

  44 viewer
  ธ.ก.ส. เชิญร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าจากเกษตรกร

 • 27 พ.ค. 2563

  54 viewer
  ธ.ก.ส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

 • 26 พ.ค. 2563

  50 viewer
  เกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ตรวจสอบสิทธิ์ใส่เลขบัญชีแบงก์อื่นผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท

 • 26 พ.ค. 2563

  47 viewer
  ธสน.ช่วยผู้ส่งออก สู้โควิด-19ร่วม4พันราย
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2563 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2563 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2563
   29 เม.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมีนาคม 2563 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมีนาคม 2563 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2563
   29 เม.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแนวโน้มเดือนมีนาคม 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแนวโน้มเดือนมีนาคม 2563
   29 เม.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมกราคม 2563 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมกราคม 2563 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   29 เม.ย. 2563
   รายละเอียด ...
ทายาทเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message