• TH EN
    TH
วันที่ใจเราเป็นหนึ่ง
  • 12 มี.ค. 2558
    1,977
  • จากชาวบ้านที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ออกจากบ้านไปหางานทำในเมือง คนสูงอายุที่ไม่มีงานทำ ต้องตกเป็นภาระลูกหลาน วันนี้ ชาวบ้านเกิดการรวมตัวกัน เพื่อปลูกผัก ส่งขายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message