• TH EN
    TH
Spot ตอน ความหวานของชีวิต
  • 27 เม.ย. 2558
    2,853
  • พิทูลย์ ประทักษ์ขีนัง อดีตกำนันต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กับการเลือกเดินบนเส้นทางสายเกษตรซึ่งเป็น­อาชีพที่ตัวเขาไม่เคยคิดจะทำ!! ติดตามเรื่องราวการปลูกผักหวานป่าของคนที่­ไม่เคยคิดจะเป็นเกษตรกร ในรายการหอมแผ่นดิน ตอน ความหวานของชีวิต

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message