• TH EN
    TH
ฟาร์มสุข EP. 2.1 เครื่องหย่อนกล้าข้าว I-Kiam KU
  • 4 พ.ย. 2562
    412
  • เครื่องหย่อนกล้าข้าว "I-Kiam KU" นวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำนาทุกสภาพพื้นที่ให้กับเกษตรกร

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message