ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
สินค้าเกษตร
สถานการณ์สินค้าวันนี้

ข้าวโพดโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลง
เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีสินค้า ในสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้จํานวนหนึ่งแล้ว จึงเสนอราคารับซื้อลดลงตามคุณภาพ และปริมาณที่ต้องการ 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาสูงขึ้น
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ราคาตลาดล่วงหน้า ต่างประเทศ และราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบ กับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกชุก และขาดแคลนแรงงานกรีดยาง 

มะพร้าวผล ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับช่วงเทศกาลกินเจ ทําให้ความต้องการใช้ในการบริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป เพิ่มขึ้น

กุ้งขนาด (80 ตัว/กก.) ราคาสูงขึ้น
เนื่องจากผลผลิตที่ได้ขนาดออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ ความต้องการของห้องเย็นและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น

 

PANDINTHONG.COM
Loading