Lastest News

 • 14 ส.ค. 2563

  21 viewer
  "มนัญญา" เผย นายกฯ ช่วยชาวสวนลำไย ไร่ละ 2 พัน หนุนพ่อค้าจีนซื้อผลไม้ไทย

 • 14 ส.ค. 2563

  30 viewer
  จ.เชียงราย ประกาศเขตโรคระบาดโค-กระบือ หลังพบการเกิดโรคในพื้นที่ อ.เชียงแสน

 • 13 ส.ค. 2563

  28 viewer
  ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก สลากออมทรัพย์ ลุ้นรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท

 • 13 ส.ค. 2563

  29 viewer
  กรมวิชาการเกษตรวิจัยเห็ดร่างแห สายพันธุ์ไทยสำเร็จ ลดการนำเข้าจากจีน

 • 13 ส.ค. 2563

  27 viewer
  เกษตรกรพบปัญหาส้มอย่างต่อเนื่อง สภาเกษตรกรฯจ.แพร่เร่งช่วยเหลือ

 • 11 ส.ค. 2563

  42 viewer
  สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
  1. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
  2. สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เดือนกรกฎาคม 2563 และแนวโน้มเดือนสิงหาคม 2563
   30 ก.ค. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2563 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนมิถุนายน 2563 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2563
   8 ก.ค. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2563 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนพฤษภาคม 2563 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2563
   11 มิ.ย. 2563
   รายละเอียด ...
  1. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2563 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2563
  2. “สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ” เดือนเมษายน 2563 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2563
   29 เม.ย. 2563
   รายละเอียด ...
ทายาทเกษตรกร
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message