• TH EN
    TH
นักวิจัย มก.คว้ารางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น ปีนี้
  • นักวิจัย มก.คว้ารางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น ปีนี้
  • สทน.ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์​ดาวรุ่ง ประจำปี 2552 พร้อมเตรียมจัดประชุมใหญ่ ต้นเดือนหน้า ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กล่าววันนี้ (17 มิ.ย.) ว่า สทน.ได้คัดเลือกนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2552 เพื่อเชิดชูเกียรติแล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ได้แก่ นางอรุณี วงศ์ปิยะสถิต อาจารย์จากภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธ์ \ดอยคำ\ ที่ต้านทานต่อโรคราสนิม และให้ผลผลิตสูง ในสภาพที่มีการระบาด ของโรคราสนิม

  • ส่วนนักวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์ดาวรุ่ง คือ ผศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่องพลาสมา และนิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งเป็นการศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่ จากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน นำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า มีลักษณะคล้ายกับพลังงานนิวเคลียร์ แต่เชื้อเพลิงต่างกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 2 คนจะได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 2 ก.ค.นี้
  • ดร.สมพร กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น ในวันที่ 2 ก.ค. สทน.ยังได้จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หัวข้อ \เทคโนโลยีนิวเคลียร์สู่สังคมไทย\ ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย ที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ ฟิสิกซ์ เคมี การแพทย์ โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับชาติ อย่าง ดร. ซูโอะ มาชิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรังสี จากประเทศญี่ปุ่น ด้านการค้นคว้าเทคโนโลยีรังสี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมด้วย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message