• TH EN
    TH
ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิสาหกิจชุมชนชีววิถี สมุนไพรสร้างรายได้ : บ้านใหม่พัฒนา
  • ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง วิสาหกิจชุมชนชีววิถี สมุนไพรสร้างรายได้ : บ้านใหม่พัฒนา
  • วิสาหกิจชุมชนชีววิถี สร้างการมีส่วนร่วม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message