• TH EN
    TH
ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมกลุ่มรวมพลัง สร้างเครือข่าย สร้างความยั่งยืน : บ้านหนองทราย
กลุ่มอาชีพที่มั่นคง เริ่มต้นจากตั้งฐานข้อมูลชุมชน พัฒนาคนสู่ความพอเพียง สร้างกลุ่มอาชีพสู่ความมั่งคั่ง เสริมความยั่งยืนด้วยสถาบันการเงินชุมชน
  • ทิศทางการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมกลุ่มรวมพลัง สร้างเครือข่าย สร้างความยั่งยืน : บ้านหนองทราย
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message