• TH EN
  TH
ทนายคู่ใจ ชี้ไม่จ่ายค่าขยะ โดนจับติดคุก-ปรับเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท
จากกรณีที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีใจความว่า ทุกบ้านต้องจ่ายเงินจำนวน 150 บาทต่อเดือน
 • ทนายคู่ใจ ชี้ไม่จ่ายค่าขยะ โดนจับติดคุก-ปรับเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท
 • ล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2560 เฟซบุ๊ก ทนายคู่ใจ ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า แค่ไม่จ่ายค่าขยะแค่นี้ ไม่ได้ฆ่าคน ปล้นใครสักหน่อย แหม่…..ทำมาเป็นขู่ว่าติดคุก ก็ดีนะ…..ไม่จ่ายแค่นี้ก็ติดคุกเลยเหรอ จะได้รู้กันว่าหน้าบ้านจะสะอาดขึ้นกว่าเดิมไหม ถ้าข่มขู่กันหนักขนาดนี้ เอาแหละแต่เป็นความเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ออกมาใหม่ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 58/1และมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

 • มาตรา 58/1 ผู้ใดดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 34/2 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา 58/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 34/3 (1) และ (5) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 34/1 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 34/3 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 • 5. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  5.1 การเก็บและขนมูลฝอย
  5.1.1กรณีมีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 150 บาท
  5.1.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ 150 บาท 5.2 การกําจัดมูลฝอย
  5.2.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย ไม่เกิน 120กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 200 บาท

 • 5.2.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ 150 บาท

  ส่วนการกำจัดมูลฝอย กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 200 บาท กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร และให้เก็บหน่วยละ 200 บาท

 • เป็นยังไงกันบ้างครับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ กรี๊ดกร๊าดสะใจกันบ้างไหม ไม่มีอะไรมาก แค่อยากบอกว่า ค่าแรงขั้นต่ำ 300 จ้า เอาล่ะ ผมยังยิ้มสู้อยู่ทุกวัน แต่อย่าลืมจ่ายกันล่ะ เขามาแรงมาเต็ม ๆ เขามาจริง ๆ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message