ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
กรมข้าวนำการสาธิต ใช้ทำนาแบบโยนกล้า ช่วยลดต้นทุนผลิต เพิ่มผลผลิตคุณภาพ
29 ส.ค. 2565
427

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการทำนาแบบนาโยนกล้าของศูนย์ข้าวชุมชน ต.ห้วยขมิ้น โดยมีนางปวีนา แสนคุ้ม ปลัดอำเภอหนองแค และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่แปลงนาสาธิตศูนย์ข้าวชุมชน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี ว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”ได้ทรงนำแนวทางดังกล่าวส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

การทำนาแบบนาโยน เป็นการทำนาแบบประณีตเพื่อพึ่งพาตนเอง และลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เนื่องจากการทำนารูปแบบนี้ไม่ทำให้รากกล้าเสียหาย เติบโตได้ต่อเนื่อง แตกกอและซึมซับอาหารได้ดี โดยภายในงานได้มีการจัดแปลงสาธิตการทำนาแบบนาโยน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการทำนาแบบนาโยน ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพของศูนย์ข้าวชุมชน ต.ห้วยขมิ้น ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนในระดับครัวเรือนต่อไป โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการจัดทำแปลงสาธิตครั้งนี้ คือข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62) ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นพันธุ์ที่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่

 

ที่มา :  แนวหน้าออนไลน์

 

https://www.naewna.com/local/676299

PANDINTHONG.COM
Loading