• TH EN
  TH
'พาณิชย์'จับตาโควตาประมงหลังเบร็กซิท
กรมการค้าต่างประเทศ เกาะติดการจัดสรรโควตาสินค้าประมงไทย หลังเบร็กซิททั้งฝั่งอียูและ สหราชอาณาจักรเร่งเจรจาไม่ให้ไทย ได้ประโยชน์ลดลง
 • นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) โดยเฉพาะการปรับแก้ไขตารางข้อผูกพันภาษีที่ไทยและประเทศอื่นจะได้รับการจัดสรรจาก สหภาพยุโรป (อียู 27) และสหราชอาณาจักร (ยูเค)

 • ทั้งนี้ จากการประเมินระหว่างสถิติการส่งออกสินค้าประมงของไทยกับการจัดสรรโควตาพบว่าสินค้าปลาซาร์ดีนแปรรูปและปลาทูน่าแปรรูปสอดคล้องกับสถานการณ์ส่งออกของไทย ขณะที่สินค้าปลาแปรรูปและกุ้งแช่แข็งไทยได้รับจัดสรรน้อยกว่าที่คาด ทั้งที่ไทยจะมีโอกาสและศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอียูได้ปลดใบเหลือง IUU ให้ไทยแล้ว

 • ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทย อียู และสหราชอาณาจักร อยู่ ระหว่างการเจรจาหารือการจัดสรรโควตา ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวเพื่อให้ฝ่ายไทย ได้รับผลประโยชน์สูงสุด นายอดุลย์ กล่าว

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ออกประกาศระเบียบการจัดสรรโควตา Regulation (EU) 2019/216 โดยสินค้าประมงที่ไทยมีปลาซาร์ดีนแปรรูป ปริมาณโควตาเฉพาะราย ประเทศ 1,410 ตันต่อปี ภาษีนอกโควตา 25% หลังเบร็กซิท อียู 27 ประเทศ ประมาณ โควตา 123 ตัน สหราชอาณาจักร 1,287 ตัน ส่วนปริมาณโควตารวมทุกประเทศ 865 ตัน หลังเบร็กซิท อียู 27 ประเทศ 631 ตัน สหราชอาณาจักร 234 ตัน

 • ปลาทูน่าแปรรูปโควตาเฉพาะรายประเทศ 1,816 ตันต่อปี ภาษีนอกโควตา 24% หลังเบร็กซิท จัดสรรเฉพาะอียู 27 ประเทศ ปลาแปรรูปเฉพาะแบบรวมทุกประเทศ 200 ตันต่อปี ภาษีนอกโควตา 15% หลัง เบร็กซิทไม่เปลี่ยนแปลง กุ้งแช่แข็ง โควตา รวมทุกประเทศ 500 ตันต่อปี ภาษี 20% หลังเบร็กซิท อียู 27 ประเทศ 474 ตันต่อปี และสหราชอาณาจักร 26 ตันต่อปี

 • การส่งออกไทยไปอียูในปี 2561 ปลาซาร์ดีนแปรรูป ปริมาณ 42 ตัน ปลาทูน่าแปรรูปปริมาณ 5,094 ตัน กุ้งแช่แข็งปริมาณ 1,402 ตัน ปลาแปรรูปปริมาณ 299 ตัน

  ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message