• TH EN
  TH
ประมง จ.นราธิวาส ระบุ พบเรือประมงต่างสัญชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตการประมงไทย ลดลง
 • ประมง จ.นราธิวาส ระบุ พบเรือประมงต่างสัญชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตการประมงไทย ลดลง
 • นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กองทัพเรือภาคที่ 2 ตำรวจน้ำนราธิวาส และสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน และดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและปราบปรามเรือประมงต่างสัญชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตการประมงไทย ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่ได้มีการจับกุมเรือประมงต่างสัญชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมง จำนวน 1 ลำ

 • ทั้งนี้ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบาย และยุทธศาสตร์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เรือประมงต่างสัญชาติ ที่เข้ามาลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตการประมงไทย ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

 • #ประมงต่างสัญชาติ #IUU #NNT #ILOVETHAILAND

  ข้อมูลข่าวและที่มา

  ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

  ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

  แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message