• TH EN
    TH
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จ.เลย ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย จ.เลย ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563
  • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายจ.เลยปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2563ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วานนี้(1มิถุนายน2563)เวลา08.30น.นายทวีพงศ์สาระทัศนานันท์ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายมอบหมายให้นายภาณุวัฒน์บัวพิทักษ์เจ้าพนักงานสัตวบาลนายนัชชพลคุ้มคำผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสองรักปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2563ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข52ตัวแมว35ตัวรวม87ตัวเจ้าของสัตว์29รายที่บ้านเดิ่นหมู่ที่3ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

  • ในเวลา09.00น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายทวีพงศ์สาระทัศนานันท์ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารอปท.คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.)และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯลฯอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครั้งที่6/2563ติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2563ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตรวจสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยากรณีภาวะวิกฤตCOVID-19รอบแรกรอบสองและการยื่นอุทธรณ์
  • และเวลา13.10น.ปศุสัตว์อำเภอด่านซ้ายมอบไข่ไก่จำนวน1แผงใส่ตู้ไมตรีจิตคนด่านซ้ายไม่ทิ้งกันจุดเทศบาลตำบลด่านซ้ายและมอบไข่ไก่จำนวน2แผงใส่ตู้ไมตรีจิตคนด่านซ้ายไม่ทิ้งกันจุดหน้าห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message