• TH EN
  TH
“เกษตรดิจิทัล” บริหารน้ำ บริหารรายได้อย่างยั่งยืน
วิชาความรู้ทางการเกษตรโดยเฉพาะ“การทำนา”ที่ผ่านๆมาเป็นองค์ความรู้จากการสั่งสอนต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และใช้วิธีการทำนาที่เป็นไปตามธรรมชาติ คืออาศัยดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ ซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้และนำมาซึ่งรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วย
 • “เกษตรดิจิทัล” บริหารน้ำ บริหารรายได้อย่างยั่งยืน
 • ประพจน์ บัวสกุล เจ้าของนาลุงตุ๋ย เกษตรกรตำบลบางคู้ จ.ลพบุรี เล่าถึงการเกษตรแบบดั่งเดิมและการเกษตรแบบที่มีการจัดการผ่านความช่วยเหลือจาก“กรมชลประทาน” จนกลายมาเป็น“เกษตรดิจิทัล” คือการจัดการองค์ประกอบการเกษตรอย่างมีระบบ คาดการณ์ได้และสร้างความยั่งยืนในที่สุด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดของ“การทำนา”นั่นคือ“น้ำ”

 • ตั้งแต่จำความได้ก็เติบโตมากับท้องนา ตามพ่อไปทำนาตั้งแต่เด็กๆ อายุประมาณ14-15ก็เริ่มทำนาแล้ว ออกจากโรงเรียนมาก็มาทำนาวิชาความรู้ก็ได้มาจากเห็นพ่อแม่ทำ พ่อแม่สั่งสอนมา”

  หากจะให้เล่าเรื่องการทำนาต้องแบ่งเป็น 2 ยุค คือยุคก่อนคือทำนาแบบนาหว่าน และรอฝนฟ้าว่าถ้านาแล้งก็ไม่ได้ผลผลิตแต่ถ้าน้ำมากผลผลิตก็อาจล่มไม่ได้อะไรเลยเช่นกัน แต่ถ้าฝนฟ้าดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นรายได้กลับคืนมา เพราะไม่ค่อยมีเงิน ไม่มีเครื่องจักรคอยช่วย และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีองค์ความรู้ที่จะมาจัดการน้ำพึ่งพาสภาพอากาศอย่างเดียว พอหน้าแล้งน้ำไม่มีเลย พอหน้าน้ำน้ำก็ท่วม เสียหายอีก

 • ส่วนอีกยุคคือยุคปัจจุบันที่ที่กรมชลประทานเข้ามาสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หรือ โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา(หนองสมอใส) ที่ช่วยให้ชาวนาอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำนี้มาบริหารจัดการการทำนา โดยหากน้ำแล้งก็ดึงน้ำจากแก้มลิงเข้ามาใช้ในพื้นที่จนกว่าฝนจะตก และหากน้ำมากก็พอจะนอนใจได้ว่ามีพื้นที่รองรับน้ำไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นาของชาวบ้าน

 • สมัยนี้ถ้าน้ำไม่มีกรมชลประทานก็ส่งน้ำมา เราก็สูบเข้าที่นา จึงไม่เกิดความเสียหาย สมัยก่อนอาศัยธรรมชาติ ฝนฟ้าอย่างเดียวก็มีเสียหายมั่ง ซึ่งหมายถึงเราก็จะไม่มีรายได้นั่นเอง”

  ดังนั้ัน หลังจากที่ภาครัฐ โดยกรมชลประทานเข้ามาสร้างโครงการแก้มลิงหนองสมอใส ซึ่งเป็นการจัดสรรน้ำในพื้นที่ก็ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำก็ลดลงไปมาก สามารถคาดการณ์การทำนาได้มากขึ้นสอดคล้องกับช่วงราคาข้าวที่ดีขึ้นก็ทำให้การทำนาหากลงทุนแล้วได้ผลผลิตดีก็ได้รายได้ที่ดีตามไปด้วย

 • นอกจากนี้เรื่องของพันธุ์ข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริม เรื่องพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ที่ราคาในตลาดดีกว่าพันธุ์เก่า แม้ต้องดูแลและต้องใส่ใจ และหมั่นเข้ามาดูแปลงนาบ่อยๆ เนื่องจากมีรายละเอียดในการปลูกมากกว่าพันธุ์เก่าๆ แต่เมื่อเห็นผลผลิตที่ดีอันเป็นผลจากการจัดการน้ำที่ดีแล้ว ประกอบกับราคาข้าวที่ดีทั้งจากพันธุ์ข้าวและการดูแลเอาใจใส่ให้ผลผลิตดี ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นที่น่าพอใจ

 • ตอนนี้ปัญหาหลักได้รับการแก้ไขไปแล้วจากความช่วยเหลือของกรมชลประทาน ส่วนปัญหาที่เหลือจากนี้ก็คงยังพอมีอยู่แต่ไม่หนัก เพราะได้ผ่อนปรนออกไปบ้างแล้ว จากนี้ไปก็ตั้งใจดูแลนา ดูแลต้นข้าวให้สมบูรณ์เป็นการทำหน้าที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนไทย เพราะตอนนี้คนไทยได้เหลียวแลพวกเราแล้วผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมชลฯเราก็จะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเช่นกัน”

 • สำหรับความต้องการของเกษตรกรคนหนึ่งคือ ข้าวไม่เสีย เพลี้ยไม่กิน เห็นข้าวงอกงามดีก็มีความสุขแล้ว และได้เห็นว่าการนำความรู้มาบริหารจัดการการทำงานโดยเฉพาะเรื่องน้ำเป็นที่มาให้สามารถบริหารจัดการรายได้และชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนได้่้ื

  “เกษตรดิจิทัล” บริหารน้ำ บริหารรายได้อย่างยั่งยืน
  “เกษตรดิจิทัล” บริหารน้ำ บริหารรายได้อย่างยั่งยืน
  “เกษตรดิจิทัล” บริหารน้ำ บริหารรายได้อย่างยั่งยืน
  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message