• TH EN
  TH
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
ตุ๊กตาชาววัง “บ้านบางเสด็จ จ.อ่างทอง” เป็นอีกหนึ่งงานคราฟต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ นอกจากผู้ผลิตจะให้ความใส่ใจในความประณีตเพื่อให้ได้สินค้าเป็นของขวัญของฝากแล้ว ยังให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ สี การลดการใช้สารเคมี ไปจนกระทั่งการกำจัดของเสีย
 • รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
 • ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภท Green Production ระดับ Gold จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการลดของเสียจากขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางอีกด้วย

 • รุจี วิจิตตรานุรักษ์ ประธานกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังหมู่ 1 บ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อเป็นอาชีพให้แก่ราษฎรภายในหมู่บ้าน โดยแรกเริ่มนั้นชาวบ้านได้นำดินเหนียวจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาปั้นขึ้นรูปและเผาด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มหาวิธีการทำรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • เริ่มจากการพัฒนาและคิดค้นสีจากธรรมชาติด้วยการกลั่นสีจากใบไม้ ดอกไม้ ถือว่าเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีในตัวตุ๊กตา ซึ่งทางกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังได้มีการศึกษาและปลูกต้นไม้ที่ให้สีได้ อาทิ ต้นฝาง ต้นคราม โดยปลูกไว้บริเวณรอบศูนย์ตุ๊กตาชาววัง เพื่อนำมาใช้ในการสกัดสีและช่วยดูดซับกลิ่นเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงยังได้พัฒนาการผสมสีจากสีธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่วนผสมจากสารเคมี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเผาใช้แก๊สในการเผาทั้งหมด ซึ่งช่วยลดควันได้เป็นอย่างดี

 • ทางด้านระบบจัดการของเสียระหว่างการผลิต ทางกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังมีการคัดแยกวัสดุให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ รวมถึงระบบการจัดการน้ำเสียที่มีการดูแลไม่ให้มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยขั้นตอนการทำงานสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 • แม้ตุ๊กตาชาววังที่นี่จะทำมาจากกระบวนทางธรรมชาติทั้งหมด แต่ก็ทนทาน ตุ๊กตาแต่ละตัวหากไม่แตกหักสามารถเก็บได้เป็นร้อยปี เนื่องจากช่างทำตุ๊กตาแต่ละตัวด้วยความพิถีพิถันผ่านการปั้นมืออย่างปราณีต

  หากใครสนใจสั่งตุ๊กตาชาววังสามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545

 • ที่มา: www.springnews.co.th

รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
รักษ์โลก กับ ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message