• TH EN
  TH
นางบุษบา ฤทธิ์สำแดง
 • นางบุษบา ฤทธิ์สำแดง
 • ทะเบียนทายาทเกษตรกร รุ่นที่ 4
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ชื่อ นางบุษบา สกุล ฤทธิ์สำแดง

  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 197 หมู่ 2 ตำบล ท่าศาลา
  อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์
  40160

  ช่องทางการติดต่อ
  E-mail siwichaisinu@gmail.com
  ID Line อ๊อดวิถีทุ่ง
  Facebook ศิริชัย สีนุ

 • ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
  - การผลิต(ต้นน้ำ) กระบองเพชร ข้าว ปศุสัตว์ วัว ไก่บ้าน หนูนา
  - การตลาด(ปลายน้ำ)
  - ขายผ่านออนไลน์ โปรโมทผ่านทางหน้ามือใหม่-และห้องซื้อขาย
  - ขายผ่านหน้าร้าน ขายหน้าบูทตัวเอง

 • ปริมาณผลผลิต
  - ขนาดการผลิต 1 งาน จำนวนผลผลิต 3,000 – 3,500 กระถาง ราคาต่อหน่วย 25 35 50 100 – 1,000 บาท
  - ต้นทุนการผลิต/หน่วย 12 บาท/กระถาง

  ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - เริ่มจากการจัดหาพ่อแม่พันธุ์มาแล้วเลี้ยงให้ออกหน่อหรือดอกเพื่อเอามาขยายพันธุ์ และเตรียมวัสดุปลูกเป็นกระถางดิน ขลุยมะพร้าว ปุ๋ยหมัก กาบมะพร้าวสับ ดินผลิตเองนำดินเตาถ่านแถวบ้านมาผสมรวมกับปุ๋ยหมัก ขลุยมะพร้าว โครโตเดอมา มีลาเรีย แรงงานช่วยกันทำในครอบครัว หมายเหตุ หินเพาะเลี้ยงเราใช้หินโคกหินกราวมาเพราะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนปัจจุบันเก็บหน่อขยายพันธุ์และกราฟเพื่อเร่งผลิตพร้อมทั้งเพาะเมล็ดพันธุ์

 • แผนการพัฒนาในอนาคต
  - อยากขยายกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตขึ้นอีก
  - อยากปรับปรุงโรงเรือนวางเพาะปลูกเพื่อลดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้หน้าฝนรวมทั้งโรคและแมลงต่างๆ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message
Error 1146: Can not save data. (Table \'pandinthong_db_com.t_t_visit_smartfarmer\' doesn\'t exist) Error 1146: Can not save data. (Table \'pandinthong_db_com.t_t_visit_smartfarmer\' doesn\'t exist)