• TH EN
  TH
นางสาวสมบูรณ์ ออมสิน
 • นางสาวสมบูรณ์ ออมสิน
 • ทะเบียนทายาทเกษตรกร รุ่นที่ 4
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ชื่อ นางสาวสมบูรณ์ สกุล ออมสิน

  ช่องทางการติดต่อ
  E-mail dekyangyai@gmail.com
  ID Line somboon 9-9
  Facebook somboon Omsin

  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
  - การผลิต(ต้นน้ำ) ข้าว , ผัก , ผลไม้ ปศุสัตว์ เป็ด , ไก่
  - ประมง ปลานิล , ตะเพียน , ดุก , สวาย , จีน

  - การแปรรูป/รวบรวม(กลางน้ำ) น้ำข้าวโพด , น้ำฟักทอง , ไข่เค็ม
  - การตลาด(ปลายน้ำ)
  ขายผ่านออนไลน์ น้ำข้าวโพด , น้ำฟักทอง , ไข่เค็ม
  ขายผ่านหน้าร้าน พืชผัก(คะน้า ตะไคร้ ข้าวโพด ฟักทอง ไข่เป็ด ไข่เค็ม)
  ขายตรง พืชผัก(คะน้า ตะไคร้ ข้าวโพด ฟักทอง ไข่เป็ด ไข่เค็ม)

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน(เป็ดไข่อินทรีย์)
  เลี้ยงเป็ดจำนวน 200 ตัว โดยการเลี้ยงปล่อยในนาข้าว การให้อาหารตามธรรมชาติและวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน(รำ ปลายข้าว เศษผัก เศษอาหาร จุลินทรีย์) ออกไข่เฉลี่ย 100ฟอง/วัน ขายไข่สด 80ฟอง/วัน แปรรูปทำไข่เค็มสมุนไพร 60 ฟอง/อาทิตย์ ขายไข่สดและแปรรูปในชุมชน และตลาดธรรมชาติ ตลาดอินทรีย์ ในตัวจังหวัด ตลาดออนไลน์

 • แผนการพัฒนาในอนาคต
  ขยายจำนวนการเลี้ยงเป็ด 600 ตัว โดยการเลี้ยงปล่อยแบบอินทรีย์ เลี้ยงไก่ 50 ตัว ขายไข่สด 240 ฟอง/วัน ขายไข่ไก่ 30 ฟอง/วัน แปรรูปทำไข่เค็มสมุนไพร 180 ฟอง/อาทิตย์ ขยายการตลาดทั้งในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง(ภายในอำเภอ) ขยายตลาดอินทรีย์และตลาดออนไลน์ มีการจัดเซ็ต ไข่ ผัก ผูกปิ่นโตในชุมชน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message
Error 1062: Can not save data. (Duplicate entry \'640600056930\' for key \'PRIMARY\')