• TH EN
  TH
นายศิริพงศ์ ศรีภักดี
 • นายศิริพงศ์ ศรีภักดี
 • ทะเบียนทายาทเกษตรกร รุ่นที่ 4
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ชื่อ นายศิริพงศ์ สกุล ศรีภักดี

  ช่องทางการติดต่อ

  เบอร์โทรศัพท์ 082-217-9057
  E-mail thecarp_mob@hotmail.com
  ID Line mob11103
  Facebook
  mob Sripakdee

  ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ

 • การผลิต(ต้นน้ำ) ป่าไม้ ลำไย ยางพารา
  การแปรรูป/รวบรวม(กลางน้ำ) ลำไยอบแห้ง
  การตลาด(ปลายน้ำ) ขายผ่านออนไลน์ ลำไยอบแห้ง
  ขายผ่านหน้าร้าน ลำไยอบแห้ง
  ขายตรงลำไยอบแห้ง

  ขั้นตอนการดำเนินงาน

  - นำลำไยเข้าสู่โรงอบ แกะเนื้อลำไย นำเนื้อลำไยเรียงในถาด นำถาดลำไยเข้าสู่ตู้อบ ใช้เวลาอบ 8 ชม.

 • - จากนั้นแกะลำไยออกจากถาด บรรจุลำไยใส่ถุงขนาด 5 กก. หรือตามขนาดลูกค้าสั่ง

  แผนการพัฒนาในอนาคต
  - พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ขายออนไลน์แบบเต็มระบบ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message