• TH EN
    TH
พัทลุง ท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
  • พัทลุง ท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
  • ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง ว่าจังหวัดพัทลุงถือเป็นจังหวัดเมืองรองของการท่องเที่ยวอันดับ 2 จาก55 รองของการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวชุมชน ถือว่ากำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด ในหลายพื้นที่ ไม่ว่าท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  • และมีอีกมุมหนึ่งที่อยากแนะนำสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่อยากให้หลายคนไปสัมผัส ที่ท่าน้ำโหล๊ะไฟ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านโหล๊ะไฟ หมู่ที่ 5 ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ของสายน้ำท้ายหมู่บ้าน ที่รองรับน้ำมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบรรทัดพัทลุง ริมลำคลองที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและสังสรรค์ ท่ามกลางธรรมชาติบนหาดทราย ที่มีสายน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี

  • ด้านนายสมใจ แสงใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง กล่าวว่า ท่าน้ำโหล๊ะไฟ เดิมเป็นท่าน้ำเก่าที่ชาวบ้านใช้ในการดินทาง และนำผลิตผลทางด้านการเกษตรออกจำหน่าย แต่ด้วยการพัฒนาเส้นทางบก ทำให้ท่าน้ำในอดีตได้ถูกทิ้งร้างไป แต่ชาวบ้านก็ยังใช้ท่าน้ำแห่งนี้ลงเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนตลอดมา ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ทางผู้นำและผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน จึงได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ไว้ให้เด็กได้พักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนในหมู่บ้าน และกำลังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ท่องเที่ยววิถีชุมชน เล่นน้ำคลายร้อน พร้อมทั้งจับจ่ายชื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตร สินค้าของคนในชุมชน ที่มาวางจำหน่าย ในวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์

พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
พัทลุงท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหล๊ะไฟหมู่บ้านต้นน้ำที่น่าแวะ
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message