• TH EN
  TH
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
1 ปี มีครั้งเดียว จ.สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
 • งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
 • นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมรำลึกถึงมหาวีกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

 • กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจชมการต่อสู้บนหลังช้างสมจริงช้างชนช้าง การแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ในศึกยุทธหัตถี โดยทำการแสดงรวม 10 วันๆ ละ 1 รอบ โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น.ทุกรอบ ได้แก่วันที่ 18,19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ยังมีการออกร้านนิทรรศการแสดงของดีของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ การแสดงเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชน/ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา การออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย

 • 1 ปี มีครั้งเดียวพลาดไม่ได้กับงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035 535380

 • ข้อมูลข่าวและที่มา

  ผู้สื่อข่าว : เฉลียว อินยิ้ม

  ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

  แหล่งที่มา : สวท.สุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message