• TH EN
  TH
พายุดีเปรสชัน “เอตาว” (พายุระดับ 2) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2563)
 • พายุดีเปรสชัน “เอตาว” (พายุระดับ 2) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 11 พ.ย. 2563)
 • เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) พายุดีเปรสชัน “เอตาว” (พายุระดับ 2) บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

 • จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.00 น.

  กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

  (ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค

  (นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)

  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 • รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message